De Praktijk

Onze praktijk bestond voorheen uit twee individuele praktijken. Sinds 1 januari 2022 is collega Jan Van Mulken met pensioen gegaan waardoor de praktijk enkel nog wordt bemand door;

Ton Jeurissen
Geregistreerd psychotherapeut (BIG-nummer 59913253516).Cognitief gedragstherapeut (VGCT registratie 8050)Referentiekaders:

  • Cognitieve Gedragstherapie, Schemagerichte therapie, Integratieve psychotherapie.
Vooropleiding:
  • Pedagogische Academie
  • HBO-opleiding Personeelswerk/Arbeidsverhoudingen
  • Opleiding tot registerarbeidsdeskundige (SRA)
  • Doctoraalstudie Psychologie (afstudeerrichting A&O-psychologie)

Lidmaatschappen:

  • NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • LVVP, Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten
  • VGCT Nederlandse Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie

Klik hier voor het kwaliteitdocument van Ton Jeurissen
Klik hier voor het privacy-statement van Ton Jeurissen

Samenwerking, overleg en intervisie

Ik heb weliswaar een eigen zelfstandige praktijk maar tevens een goed samenwerkingsnetwerk met een aantal instellingen en andere zelfstandig gevestigde praktijken. Met deze laatste groep is er maandelijks een intervisie-bijeenkomst. Vanuit kwaliteitsoogpunt ben ik tevens verplicht jaarlijks een aantal behandelingen te laten toetsen. Verder word ik (mijn praktijkvoering) eens per vijf jaar gevisiteerd. Dit gebeurt door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP).