De Praktijk

Onze praktijk bestaat uit twee individuele praktijken van twee psychotherapeuten. Iedere praktijk heeft een eigen identiteit. De praktijken vormen dus niet samen een maatschap. Wel is er sprake van een nauwe samenwerking. Daar heeft u als cliƫnt veel voordeel van. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het verdelen van de aanmeldingen, het beheren van de wachtlijst en we vervangen elkaar bij vakantie of ziekte.

De therapeuten

Jan Van Mulken
Geregistreerd psychotherapeut(BIG-nummer 09010594616)Het BIG nummber is een wettelijk erkende registratie. Hieraan herkent u een wettelijk bevoegde psychotherapeut. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.bigregister.nlReferentiekaders:

 • Cognitieve Gedragstherapie (waaronder ook EMDR en ACT)
 • Systeemtherapie waarbij met name echtpaar- en gezinstherapie aangeboden wordt.
Vooropleiding:
 • Verpleegkundige A, B en SPV (BIG 49010594630, niet praktizerend)
 • Sociale Pedagogiek MO-A en MO-B
 • Doctoraalstudie Andragologie (afstudeerrichting Sociale Psychologie)

Lidmaatschappen:

 • VEN, Vereniging EMDR Nederland
 • LVVP, Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (voor deze Vereniging visiteert hij collega psychotherapie praktijken)

Klik hier voor het kwaliteitdocument van Jan van Mulken
Klik hier voor het privacy-statement van Jan van Mulken

Ton Jeurissen
Geregistreerd psychotherapeut (BIG-nummer 59913253516).Cognitief gedragstherapeut (VGCT registratie 8050)Referentiekaders:

 • Cognitieve Gedragstherapie, Schemagerichte therapie, Integratieve psychotherapie.
Vooropleiding:
 • Pedagogische Academie
 • HBO-opleiding Personeelswerk/Arbeidsverhoudingen
 • Opleiding tot registerarbeidsdeskundige (SRA)
 • Doctoraalstudie Psychologie (afstudeerrichting A&O-psychologie)

Lidmaatschappen:

 • NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • LVVP, Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten
 • VGCT Nederlandse Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie

Klik hier voor het kwaliteitdocument van Ton Jeurissen
Klik hier voor het privacy-statement van Ton Jeurissen

Samenwerking, overleg en intervisie

Wij hebben weliswaar een eigen zelfstandige praktijk maar we hebben een goed samenwerkingsnetwerk met een aantal instellingen en andere zelfstandig gevestigde praktijken. Wettelijk, vanuit kwaliteitsoogpunt, zijn we verplicht jaarlijks een aantal behandelingen te laten toetsen. Dit doen wij in een overleg met drie of vier andere psychotherapeuten. Wij mogen zelf bepalen welke client, welke behandeling wij willen laten toetsen. Wij zullen u op de hoogte brengen als wij u willen bespreken in ons collegiaal overleg. Daarnaast worden wij (onze praktijkvoering) eens per vijf jaar gevisiteerd. Dit gebeurt door twee of drie collega-psychologen/psychotherapeuten. Een onderdeel van de visitatie is het doornemen, controleren en toetsen van een dossier. Wellicht kan dat uw dossier zijn. Met uw toestemming, vastgelegd in uw dossier, kunnen we dan uw dossier laten beoordelen door een visiteur. U mag ook aangeven dat u dit niet wilt, uw dossier kan dan alleen maar geanonimiseerd beoordeeld worden. Uiteraard hebben de collega's allen ook een geheimhoudingsplicht.