Klachten/problemen

Iedereen kent wel een periode waarin het minder goed gaat. Negatieve emoties engedachten zoals angst, somberheid en bezorgdheid maken nu eenmaal deel uit van het leven. Vaak gaan deze klachten na enige tijd weer vanzelf over al dan niet met de steun van anderen. In sommige gevallen houden de klachten echteraan of verworden ze van kwaad tot erger. In zo'n situatie kan professionele hulp wellicht uitkomst bieden.Voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken:

 • Stemmingsproblemen / depressieve gevoelens
 • Angst- en spanningsklachten, fobieën
 • Problemen als gevolg van traumatische ervaringen
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Dwangmatige handelingen en/of gedachten
 • Psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
 • Relatieproblemen waaronder ook seksuele problemen
 • Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
 • Werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout
 • Problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties
 • Onbegrepen lichamelijke klachten

Klachten die minder geschikt zijn voor behandeling in een vrijgevestigdepsychotherapiepraktijk:

 • Verslavingsproblematiek
 • Chronische psychiatrische problematiek

Onze praktijk is niet geschikt voor clienten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de client zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut hulp nodig heeft. Wij zullen deze clienten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een instelling zoals "Zuyderland GGZ". Deze instelling is 24 per dag bereikbaar en inzetbaar.Mocht u twijfelen of psychotherapie voor u de juiste behandelmethode is, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ook uw huisarts zou u kunnen informeren over de mogelijkheden en indicaties van psychotherapie.