Werkwijze


U kunt u aanmelden via deze website of per telefoon. Rekening houdend met de wachttijd wordt in vervolg hierop een eerste gesprek (intake) met u gepland.

Wachttijd

  Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen van de afgelopen tijd heb ik op dit moment een aanmeldstop.
  • Datum actualisatie: 1-6-2024 (wordt maandelijks geactualiseerd).

  Intake

  De intakefase omvat meestal 2 tot 3 gesprekken waarbij de behandelaar een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van de therapeut.

  Behandelplan

  Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Uw therapeut maakt vooraf een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.