Werkwijze


U kunt u aanmelden via deze website of per telefoon. Als u geen specifieke voorkeur aangeeft voor een behandelaar, wordt u ingedeeld bij de therapeut die op dat moment de kortste wachtlijst heeft. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek (intake).

Wachttijd

  Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen van de afgelopen tijd hebben wij op dit moment helaas een aanmeldstop

   De heer Jeurissen: aanmeldstop.

    De heer Van Mulken: heeft zijn praktijk beƫindigd per 01.01.2022

    • Datum actualisatie: 1-09-2022 (wordt maandelijks geactualiseerd).

    Intake

    De intakefase omvat meestal 2 tot 3 gesprekken waarbij de behandelaar een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van de therapeut.

    Behandelplan

    Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Uw therapeut maakt vooraf een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.

    Vragenlijst of test

    Bij een groot aantal behandelingen maken we gebruik van vragenlijsten of testen die u veelal thuis op de computer kunt invullen. Zo krijgen we niet alleen een goed inzicht in uw problematiek en relevante achtergronden maar kunnen we ook nagaan of de behandeling het gewenste effect heeft. Dit noemen we een effectmeting. Verder vragen we onze cliƫnten steekproefsgewijs om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Met een tevredenheidsonderzoek toetsen wij onze manier van werken en kunnen wij onze praktijk waar nodig verbeteren.